Falkevej 1A, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99 45 50 10 
 
  Studerende
 

Studerende i Børnehuset Himmelblå

 

Børnehuset Himmelblå modtager en bred variation af studerende og praktikanter. 

  • Studerende fra UCN - pædagoguddannelsen
  • Studerende fra PAU - udannelsen (Pædagogisk assistentuddannelse)
  • Praktikanter fra AMU - Nordjylland, serviceuddannelsen
  • Praktikanter fra folkeskolens 9. og 10 klasse.

Vi anser det  for en fælles opgave at sørge for, at de studerende får en lærerig og positiv  praktikperiode ud fra de mål, forudsætninger og kompetencer, de kommer med.

Børnehuset Himmelblå modtager 2 lønnede studerende fra UCN - pædagoguddannelsen hvert halve år. Den ene studerende tilbydes praktik inden for dagtilbudspædagogik, den anden inden for social og specialpædagogik. Derudover modtager vi ulønnede studerende i 1. praktikperiode, samt studerende i praktik i forbindelse med deres bacheloropgave.

Almengruppen modtager 1 studerende fra PAU - uddannelsen hvert halve år enten i dagtiglbudspædagogik eller specialpædagogik.

Institutionen tilbyder praktikplads til elever fra serviceuddannelsen, når der er behov for det.

Almengruppen tilbyder op til 3 erhvervspraktikpladser til elever fra folkeskolen eller Efterskolen.

 

 

 


Sidst opdateret 5. november 2016